122.0039.092 Franke Savanna SVX 110-40 Кухонна мийка cталь 428х428х200 , глянцева поліровка

Фото 122.0039.092 Franke Savanna SVX 110-40 Кухонна мийка cталь 428х428х200 , глянцева поліровка
Фото 122.0039.092 Franke Savanna SVX 110-40 Кухонна мийка cталь 428х428х200 , глянцева поліровка
3 224 грн
шт
(0)

122.0039.092 Franke Savanna SVX 110-40 Кухонна мийка cталь 428х428х200 , глянцева поліровка